De Leftovers, Tom Perotta

28 juli 2017

Van het ene moment op het andere verdwijnen miljoenen mensen van de aardbodem.  Spoorloos.  Vliegtuigen vallen uit de lucht, auto’s botsen en treinen ontsporen wanneer ze plots geen piloot of bestuurder meer hebben, alles is chaos.  Het ‘Plotselinge Vertrek’ zoals het gebeuren genoemd wordt laat de achterblijvers verweesd en vertwijfeld achter.
De Leftovers volgt de inwoners van een provinciestad in terwijl ze proberen het onverklaarbare te boven te komen en hun levens weer op de rails te krijgen.

In de nasleep van de ramp staan er overal profeten en sekten op, waarvan slechts een minderheid het goed voorheeft met het restant van de mensheid.  Een collectief schuldgevoel ontstaat en maakt het voor degenen die houvast zoeken om opnieuw te beginnen zo mogelijk nog moeilijker om zich staande te houden.