Regels gelden niet, Ariel Levy

7 juli 2017


In “De regels gelden niet” doet Levy verslag van haar frontale botsing met haar idealen. Op 38-jarige leeftijd ging ze voor The New Yorker op reportage naar Mongolië. Ze was zwanger, getrouwd, financieel gezond – ze had, kortom, alles. Een maand later was daar niets meer van over.
Levy slingert je door het verhaal van haar weerstand tegen de traditionele regels over vrouwelijkheid, over het onconventionele leven dat ze voor zichzelf smeedde – dat ze vervolgens met een razendsnel tempo tempo te pletter zag slaan, en waarvan ze de scherven langzaam weer bij elkaar heeft geraapt.