Muidhond, Inge Schilperoord

20 februari 2016

Gewapend met een therapeutisch werkboekje mag¬†Jonathan weer de wereld in. ¬†Vol verlokkingen is die wereld en hij blijkt er maar moeilijk tegen bestand. ¬†Het buurmeisje dat tijdens zijn afwezigheid vriendschap heeft gesloten met zijn moeder en zijn hond is precies zo’n verlokking. ¬†Het kind is samen met haar moeder op de vlucht en is eenzaam en ontworteld. ¬† Trouw maakt Jonathan elke dag zijn dwaze therapeutische oefeningen, maar het wil niet baten. ¬†Het meisje blijft toenadering zoeken en Jonathan voelt zijn weerstand afbrokkelen.
Inge Schilperoord tekent de personages scherp maar met mededogen. ¬†Het aan haar lot overgelaten jonge meisje, de jonge man ge√Įsoleerd door zijn verlangens, de therapeuten die proberen hulp te bieden. ¬†Aangrijpend.